Vocalia àrea Innovació

VOCALIA INNOVACIÓ

Josep Garcia Cors

MISSIÓ

Agilitzar el procés d’innovació, tant en la transmissió d’idees com en el temps per desenvolupar-les. Es tracta d’aprimar les barreres que té una empresa a l’hora d’imaginar el seu desenvolupament futur.

OBJECTIUS

Agilitzar el procés d’innovació, tant en la transmissió d’idees com en el temps per desenvolupar-les. Es tracta de esborrar les barreres que té una empresa a l’hora d’imaginar el seu desenvolupament futur.

LÍNIES DE TREBALL

  1. Valor afegit del bosc proper. Desenvolupament de processos i productes per la construcció.
  2. Arxiu de tècniques i patents a dispossició.

RECURSOS

  1. Consultoria en assesorament respecte a l’estat de la tècnica i patents.
  2. Consultoria en assessorament fiscal per I+d+I.
  3. Consultoria en obtenció de recursos econòmics per I+d+I
  4. Consultoria de centres tecnológics.

PLA DE TREBALL 2018

Quan un associat té una idea de innovació, desenvolupament o invenció, o simplement vol millorar processos o implementar amb els seus mitjans, productes que ja existeixen, pot aportar-la al comitè de innovació reomplint un formulari amb les següents dades:

Identificació de la empresa: (nom, adreça i contacte)

Productes de que disposa: (els que aporta al mercat)

Idea que vol implementar: (descripció de les intencions o projectes)