Vocalies

President
Jorge Blasco
junta@profusta.org

Vicepresident
Josep Bunyesc
junta@profusta.org

Secretari
Federico Pesl
junta@profusta.org

Tresorer
Salvador Ordóñez
junta@profusta.org

Vocalia Construcció
Nestor Piris
construccio@profusta.org

Vocalia Habitabilitat i Salut
Alba Cànovas
habitabilitat@profusta.org

Vocalia Materials
Teresa del Pozo
materials@profusta.org

Vocalia Manteniment i deconstrucció
Mª Àngels Negre
energia@profusta.org

Vocalia Formació
Jaume Cárceles
formacio@profusta.org

Vocalia Comunicació i Màrqueting
Salvador Ordóñez
comunicacio@profusta.org

Vocalia Esdeveniments
Carla Lladó
esdeveniments@profusta.org

Vocalia Àrea Tècnica
David Rifà
tecnica@profusta.org

Vocalia Innovació i Recerca
Pep García
innovacio@profusta.org

Vocalia Boscos
Paco Cano
bosc@profusta.org