Accions

  1. WEB: Crear una web adequada a les primeres passes de la plataforma.
  2. VIATGE: Realitzar un viatge de benchmarking a un país més avançat que el nostre en materia de construcció sostenible en fusta, que sigui inspirador sobre el què volem fer a Catalunya i que serveixi per cohesionar l’equip promotor del projecte.
  3. CATÀLEG: Elaborar un CATÀLEG unificat de construccions en fusta a Catalunya i un repertori de fotos.
  4. COMPLIMENT ACORD DE GOVERN: Demanada de compliment de l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya pel qual s’impulsen mesures de foment de l’ús de la fusta i productes derivats, del 23 de juny de 2015.
  5. ORDENANCES MUNICIPALS: Grup expert per elaborar un argumentari sobre la conveniència d’adaptar les ordenances municipals a la nova tecnologia constructiva amb fusta, i per atendre consultes de consistoris municipals que volen entrar en el tema.