Catàleg

CATÀLEG OBRES PROFUSTA

La construcció en fusta és una tendència evident a l’alça. La construcció de tot tipus d’edificis amb estructura de fusta s’està incrementant els darrers anys, i la previsió és de que continuarà en augment dins dels nous paràmetres de la construcció saludable i sostenible dels edificis de consum energètic quasi nul.

Davant d’aquesta construcció emergent, es fa necessari disposar d’informació per tal de poder analitzar i millorar la qualitat. Amb la voluntat de comptar amb un registre de les obres i les tipologies constructives que hi ha a Catalunya actualment, des de PROFUSTA s’està elaborant un catàleg d’edificacions en fusta en la seva totalitat o parcialment.

En una primera fase, s’està treballant per localitzar i identificar els habitatges de nova construcció o rehabilitació amb estructura de fusta en l’àmbit geogràfic de Catalunya. En fases posteriors es preveu poder fer un estudi més detallat de cada edificació per obtenir una informació més detallada i poder-la classificar per complir l’objectiu proposat.