SESIÓN ABIERTA – IV curso madera constructiva

Viernes 8 de mayo, de 16 a 20 horas 

DISEÑO CONSTRUCTIVO Y DURABILIDAD DE UN PROYECTO DE MADERA con MANUEL TOUZA

LA SESIÓN
El objetivo de la sesión es proporcionar herramientas que permitan estimar el rango de durabilidad de un proyecto valorando, sobre todo, la incidencia del diseño constructivo.
Junto con la durabilidad biológica, se discute la incidencia de otras variables como las variaciones dimensionales de la madera o la estética (acabado decorativo y/o envejecimiento natural).
Se revisarán ejemplos, tanto históricos como contemporáneos, que servirán para describir algunos errores habituales de diseño constructivo y, sobre todo, la forma de corregirlos.

COW’20

Catalunya Open Wood

21 i 22 de Març

Què és el COW?

Són unes jornades de visites guiades  a edificis construïts amb fusta, per tot el territori català.

Les visites són gratuïtes, i obertes a tot el públic, es realitzen a càrrec de l’arquitecte, el calculista, el constructor, o l’empresa que subministra la fusta. Les visites es realitzen al matí, i duren entre una i dues hores. 

BONES INTENCIONS

La Generalitat de Catalunya es va comprometre l’any 2015 a utilitzar sistemàticament fusta en les seves obres de construcció nova i de rehabilitació. 

Segons l’Acord de Govern del 23.06.2015, s’ha d’incorporar un mínim de 0,035 m3 de fusta per cada m2 construït, fent ús d’unes especies forestals determinades. Impulsat pel Departament d’Agricultura, l’objectiu principal d’aquest Acord és que les construccions públiques permetin activar la cadena forestal a Catalunya i dinamitzar la indústria de transformació de la fusta.

 Després de 3 anys, el balanç és modest però positiu. L’empresa d’obres públiques de la Generalitat, Infraestructures.cat, ha integrat aquestes recomanacions dins els seus procediments, però es troba amb una falta de cultura per part dels arquitectes tècnics i redactors dels concursos públics. Encara podem trobar nombrosos concursos d’obres que no respecten aquest Acord de Govern, reglaments interns de Departaments que desaconsellen l’ús de la fusta, o directament requereixin l’ús de fusta importada. S’han construït alguns edificis emblemàtics de fusta com el viver forestal de Tremp de Forestal Catalana i l’Institut Serra de Noet de Berga del Departament d’Ensenyament.

 En paral·lel i gràcies a l’Institut Català de la Fusta (CTFC), s’ha pogut comprovar que els nostres boscos son perfectament capaços de produir fusta de qualitat. En particular per a la fabricació de taulers de fusta laminada encreuada (CLT en anglès) que permeten la construcció d’edificis molt alts o la rehabilitació ràpida d’edificis antics. No existeix ara mateix una fabricació industrial important de CLT al sud de Europa i fora molt positiu que s’acabi tirant endavant un projecte d’implantació d’una fàbrica d’aquestes característiques a Catalunya, actualment en fase pilot.

 Tenim oportunitats importants en el camp de l’habitatge protegit: la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge preveu en els propers 15 anys, la construcció de 52.000 habitatges de protecció oficial, 35.000 dels quals de promoció pública. La ciutat de Barcelona per la seva part (Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025) preveu la construcció de 8.000 habitatges socials nous d’aquí al 2025.

Des del Gremi de la Fusta i el Moble s’està fent una tasca important de difusió de l’Acord als principals òrgans contractants de l’administració, donant-ho a conèixer i demanant la seva incorporació als concursos d’obres dels diferents departaments de la Generalitat.

Denis Boglio

Vicepresident del GFM

DESCARREGA I LLEGEIX EL DOCUMENT