Missió

  1. Integrar tots els agents, els coneixements i els recursos disponibles actualment en relació a la construcció sostenible en fusta, generant les sinergies necessàries entre si com per crear un referent clar i creïble davant la societat, les empreses i les institucions de que la fusta és una opció vàlida per atendre tant la cultura social emergent com per contribuir a assolir els reptes de sostenibilitat i els compromisos mediambientals de les administracions.
  2. Impulsar a Catalunya una indústria, competitiva, eficient, lligada al territori i orientada a la construcció sostenible amb fusta km0
  3. Convertir-se en el referent de la fusta constructiva a Catalunya, tant dins del marc d’Espanya com l’europeu.